Veřejná zakázka: „Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu, jehož původcem je město Oslavany“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 43
Systémové číslo: P22V00000007
Evidenční číslo zadavatele: MUOS/04674/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-035738
Datum zahájení: 06.09.2022
Nabídku podat do: 12.10.2022 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu, jehož původcem je město Oslavany“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je převzetí objednatelem vyprodukovaného směsného komunálního odpadu (dále jen „SKO“) a dalších odpadů kategorie „O“ ostatní a kategorie „N“ nebezpečné dle přílohy č. 4 Příloha č. 3 Smlouvy - Nabídková cena (výkaz prací a služeb) této zadávací dokumentace. Součástí zakázky je dále převzetí odpadu, jeho zpracování, využití nebo odstranění přijatého odpadu v souladu se zákonem o odpadech, vystavení dokladu nebo potvrzení o odstranění odpadu v zařízení k tomu určeném ve smyslu § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech a vedení evidence o druzích a množství odpadů předaných zadavatelem k využití, odstranění nebo dalšímu zpracování v souladu se zákonem o odpadech. Podrobněji viz ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Oslavany
 • IČO: 00282286
 • Poštovní adresa:
  Nám.13. prosince 2/51
  66412 Oslavany

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mesto-oslavany.ezak.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky