Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Oslavany – stabilizační opatření svahové nestability na parc. č. 951/1“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2024 04.04.2024 10:00
„Oprava místní komunikace – ulice Komenského“
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2024 02.02.2024 09:00
„Hřbitov Oslavany – kolumbárium a pietní místo“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2023 28.11.2023 09:00
„SPORTOVIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM OSLAVANY, PARC. Č. 665/1“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2023 28.11.2023 10:00
smlouva o sdružených službách dodávky plynu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2023 11.09.2023 08:00
Dodávka elektrické energie na rok 2024
nadlimitní Zadáno 19.05.2023 22.06.2023 09:00
Obnova exteriéru zámecké kaple
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2023 01.06.2023 10:00
Obnova exteriéru zámecké kaple
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2023 01.06.2023 10:00
Oslavany, oprava místní komunikace ul. Skalky - V Zaražených
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2023 04.04.2023 00:00
Oslavany - oprava cest v parku
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2023 04.04.2023 00:00
„Stavební úpravy prostor pro městskou knihovnu a zateplení objektu“
podlimitní Zadáno 14.03.2023 12.04.2023 10:00
Oslavany, oprava místní komunikace nám. Republiky + část ul. Školní
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 04.04.2023 00:00
„Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu, jehož původcem je město Oslavany“
nadlimitní Zadáno 06.09.2022 12.10.2022 13:00
„Město Oslavany – parkovací stání na ulici Sportovní“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2022 01.08.2022 10:00
„STAVEBNÍ ÚPRAVY A SANAČNÍ ZÁSAH OBJEKTU BYTOVÝ DŮM OSLAVANY Hlavní 33/42, Kostelní 33/1, parc. č. 55/2“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 22.06.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››